Komandas pieteikums / Team application

Vārdiskajā pieteikumā norādīt spēlētāja numuru, vārdu , uzvārdu, dzimšanas datus un pozīciju

In team application please specify players numbers, names, birth date and position

BC2024Women_komandas_vardiskais_pieteikums-1.doc